Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa trừ

  • Sự san sẻ cho đều, ý nói việc đời hơn cái này thì lại kém cái kia.