Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa tiếp

  • Tiếp đãi: Thừa tiếp khách khứa.