Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa thế

  • Nhân có thế lợi mà làm: Thừa thế thắng lợi, đánh mạnh vào quận địch.