Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa thãi

  • tt. Thừa quá nhiều, quá dồi dào, chi dùng thoải mái: thóc gạo thừa thãi Quần áo thừa thãi mặc không hết.