Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa sức

  • Có năng lực vượt quá mức cần thiết: Tốt nghiệp đại học mà dạy lớp ba thì thừa sức.