Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa số

  • d. Một trong các thành phần của một tích. a và b là hai thừa số của tích ab.