Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa phát lại

  • Nh. Mõ toà.