Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa phái

  • Viên thư ký ở các công đường thời Pháp thuộc.