Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa nhận

  • Bằng lòng coi là hợp lẽ phải hay hợp pháp : Thừa nhận chính phủ mới thành lập.