Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa mứa

  • Cg. Thừa ứa. Thừa nhiều quá: Cơm nước thừa mứa.