Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa mệnh

  • Nh. Thừa lệnh (cũ): Thừa mệnh song thân.