Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa lương

  • Nghỉ mát (cũ): Mượn điều trúc viện thừa lương (K).