Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa lệnh

  • Cg. Thừa mệnh. Vâng lệnh trên mà làm.