Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa hưởng

  • đg. Hưởng của người khác (thường là người trước) để lại. Thừa hưởng gia tài. Thừa hưởng kinh nghiệm của ông cha.