Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa hành

  • Làm theo lệnh trên : Thừa hành công vụ.