Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa gia

  • Đảm đương việc nhà, cũng có nghĩa là sang dòng nối dõi tông đường