Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa cơ

  • Nhân dịp mà hành động: Thừa cơ lẻn bước ra đi (K).