Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa ân

  • Chịu ơn (cũ): Thừa ân một giấc canh tà (CgO).