Bàn phím:
Từ điển:
 

thưa trình

  • Nh. Thưa bẩm.