Bàn phím:
Từ điển:
 

thưa kiện

  • Đưa ra trước tòa án hay một cơ quan có quyền để xét xử một việc tranh chấp giữa mình và người khác.