Bàn phím:
Từ điển:
 

thưa bẩm

  • Cg. Thưa trình. Bày tỏ trân trọng, có lễ độ, với người trên.