Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ vị

  • Ngôi bậc trên dưới trong triều đình hay hương thôn (cũ): Thứ vị trong làng.