Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ tử

  • Người con không phải là con đầu lòng (cũ).