Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ tư

  • Ngày sau ngày thứ ba, trước ngày thứ năm trong tuần lễ.