Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ trưởng

  • dt. Cấp phó của bộ trưởng: thứ trưởng Bộ Giáo dục.