Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ sử

  • Chức quan thời phong kiến Trung Quốc xưa, có nhiệm vụ giám sát việc chính trị trong một hay hai quận.