Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ sáu

  • Ngày sau ngày thứ năm, trước ngày thứ bảy.