Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ phẩm

  • Hàng hóa thuộc loại tốt vừa.