Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ nữ

  • Người con gái không phải là con đầu lòng (cũ).