Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ năm

  • Ngày sau ngày thứ tư trong tuần lễ.