Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ hai

  • Ngày trong tuần lễ, sau ngày chủ nhật.