Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ đầu

  • lớp đầu, phần đầu