Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ dân

  • Từ cũ chỉ nhân dân.