Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ bảy

  • Ngày cuối tuần lễ, sau ngày thứ sáu.