Bàn phím:
Từ điển:
 

thứ bậc

  • d. Trật tự sắp xếp cao thấp, trên dưới (trong quan hệ xã hội). Xét theo thứ bậc, thuộc loại đàn anh.