Bàn phím:
Từ điển:
 

Thử Thủ

  • Đầu chuột
  • Thành ngữ Hán có câu: "Thử thủ phấn sự" (Đầu chuột hỏng việc), là lời châm biếm người không có tính quyết đoán
  • Lời chú sách "Cố sự thành ngữ khảo" nói: Con người ta xử sự công việc mà cứ như đầu chuột vốn có tính hay nghi và không quyết, cứ thò ra thụt vào ở cửa hang thì tất phải hỏng công việc