Bàn phím:
Từ điển:
 

thử lửa

  • Xem tốt hay xấu qua thử thách: Thử vàng chẳng phải thua đâu, Đừng đem thử lửa mà mà đau lòng vàng (cd).