Bàn phím:
Từ điển:
 

thử hỏi

  • Xét xem: Làm như thế thử hỏi có đúng không.