Bàn phím:
Từ điển:
 

thừ

  • ph. Đờ ra, uể oải vì mệt hay buồn: Mặt thừ người; Đánh mất tiền, ngồi thừ ra.