Bàn phím:
Từ điển:
 

thư xã

  • d. 1. Nh. Thư điếm. 2. Nơi có nhiều người đến họp với nhau để đọc sách hay làm sách.