Bàn phím:
Từ điển:
 

thư viện học

  • Khoa học nghiên cứu việc tổ chức các thư viện.