Bàn phím:
Từ điển:
 

thư viện

  • Nơi công cộng chứa sách xếp theo một thứ tự nhất định để tiện cho người ta đến đọc và tra cứu.