Bàn phím:
Từ điển:
 

thư trai

  • Nhà đọc sách, cũng như thư viện