Bàn phím:
Từ điển:
 

thư trai

  • Nh. Thư phòng (cũ): Thong dong nối gói thư trai cùng về (K).