Bàn phím:
Từ điển:
 

thư tín

  • d. Thư từ gửi qua bưu điện. Giữ bí mật thư tín. Trao đổi thư tín.