Bàn phím:
Từ điển:
 

thư tịch

  • Sách vở (cũ): Quân giặc đốt hết thư tịch của ta.