Bàn phím:
Từ điển:
 

thư thư

  • ph. 1. Thư, ngh. 2: Thư thư chơi vài hôm nữa.