Bàn phím:
Từ điển:
 

thư thái

  • Thong thả và dễ chịu : Nghỉ mát mấy hôm thấy người thư thái.