Bàn phím:
Từ điển:
 

thư thả

  • khng., Nh. Thong thả.