Bàn phím:
Từ điển:
 

thư sướng

  • Thảnh thơi khoan khoái (cũ): Tinh thần thư sướng.